Taipumuskoetuloksia(SPA1 saaneet) kasvateistamme ja/tai omistamistamme koirista


Donzara Belle Èpoque, (Bella),walesinspringerspanieli

Pähkinämäen Lemminkäinen, (Arttu) walesinspringerspanieli

Pähkinämäen Mielikki,(Rilla) walesinspringerspanieli


Rassel´s Yvonne,( Roosa) cockerspanieli

Pähkinämäen Back to Black, (Vertti), cockerspanieli

Pähkinämäen Black Cherry(Helga) cockerspanieli

Pähkinämäen Black Diamond( Veera), cockerspanieliMEJÄ-tuloksia


Pähkinämäen Lemminkäinen, AVO 2

Pähkinämäen Back to Black, VOI 1

Pähkinämäen Black Diamond, 2 x AVO 1, VOI3

Taipumuskokeissa cockereiden kanssa

Taipumuskokeet järjestettiin Pöytyän Loukonkulmalla 27. 5. 2017 Lounais-Suomen spanielikerhon toimesta. Meidän kasvateistamme 3 osallistuivat ja kaikki saivat yllätykseksemme hyväksytyn tuloksen eli SPA 1. Helkamme(Pähkinämäen Black Cherry) ohjasi kokeessa äitini, jolle koe oli ensimmäinen laatuaan ja jonka omistuksessa koira on. Vertin(Pähkinämäen Back to Black) ohjasi MEJÄ-harjoituksissakin kanssamme ollut Sari Verho, joka on Vertin omistaja.

Veeran, (Pähkinämäen Black Diamond, eli tuttavallisesti Fläskis, joka on kuvassa :D ) ohjasin itse.

Tuomarina toimi eräneuvos Simo Syrilä. Kokeessa oli 6 osiota, jotka piti läpäistä, jotta sai hyväksytyn SPA 1 tuloksen. SPA 1 on edellytys koiran muotovalioksi tulemiselle ja mittaa siis mielestäni myös niin koiran luonnetta ja toimintatarmoa palautumiskykyineen kuin pentue- ja jälkeläisarvoakin. Kokeessa mitataan spanielille tyypillisiä asioita alkaen sosiaalisesta käyttäytymisestä, jota tarkkaillaan koko kokeen ajan.

Seuraavaksi tulevat haku ja laukaus -osio, jossa koira päästetään metsään omistajansa valvonnassa ja tuomarin sitä tarkkaillessa. Kun koira on sopivan välimatkan päässä omistajastaan, ammutaan ilmaan haulikolla laukaus. Tämän testin tarkoituksena on testata koiran kykyä toimia laukauksen jälkeen, tehtävä, joka spanielille pitäisi olla luonteenomaista eikä pelokkuutta tai arkuutta saisi ilmetä, vaan koiran tulisi jatkaa ympäristön tutkimista eli siis hakea riistaa.

Jäljestys-osiossa spanielin tehtävä on etsiä fasaani tai jänis, joka on sulatettu pakastimesta. Tätä laahausjälkeä koeavustaja vetää metsässä n. 100-120 metriä ja spanielin tulisi löytää riista.

Vesityö-osiossa testataan spanielin kykyä noutaa riistaa vedestä riistapukin avulla. Riistapukin teko-ohjeet löytyvät netistä ja se on lyhyesti sanottuna puukapula, johon on sidottu pari linnunsiipeä. Yleensä spanielit vain innostuvat tästä riistanhajusta, jos ne ovat opetettu tutkimaan riistaa pienestä pitäen.

Tottelevaisuutta, yhteistyötä ja yleisvaikutelmaa arvioidaan koko kokeen ajan, samoin siis kuin sosiaalista käyttäytymistäkin.